Tin tưởng vào chất lượng đào tạo của quý nhà trường công ty Dược Phẩm Thuốc Việt quyết định tạo cơ hội việc làm cho những sinh viên mới tốt nghiệp tại Đại Học Tây Đô.

Công ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Trình Dược Viên khu vực Miền Tây, nhằm mở rộng thị trường phục vụ cho địa bàn 13 tỉnh Miền Tây.

duoc vien

Gửi thư cho chủ tịch HSV trường

Go to top